chart

  • چگونگی اندازه گیری:

۱-  سینه : ناحیه دور پر ترین قسمت سینه را اندازه گیری کنید.
۲-  کمر : ناحیه دور باریک ترین قسمت کمر را اندازه گیری کنید.
۳-  باسن : پا ها را در کنار هم قرار دهید و بایستید ، دور پر ترین قسمت باسن را اندازه گیری کنید.

  • انتخاب سایز درست:

زمانی که ابعاد بدن شما بین دو عدد از اعداد جداول بالا بود ، برای حالت جذب تر عدد کوچکتر و برای حالت آزاد تر لباس ، عدد بزرگتر را انتخاب نمایید.

  • سایز مناسب شلوار:

اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های کمر و باسن بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز باسن را مد نظر قرار دهید.

  • سایز مناسب بالا تنه:

اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های سینه و کمر بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز سینه را مد نظر قررار دهید.

 

راهنمای انتخاب سایز صحیح لباس زیر

J

 

42

۱- اندازه گیری زیر سینه (مطابق تصویر بالا)

۲- اندازه گیری پرترین قسمت سینه (مطابق تصویر بالا)

۳- مراجعه به جدول ارائه شده

برای اندازه گیری به یک متر خیاطی نیازمندید. توجه کنید متر خیاطی دو سمت دارد که در یک سمت آن اعداد به واحد سانتی متر نوشته شده است و در سمت دیگر اعداد به واحد اینچ درج شده اند. هر اینچ تقریبا معادل ‎۲/۵ سانتی متر است. برای بدست آوردن سایز سوتین باید از سمت اینچ استفاده کرد. در صورتی که متر شما به سانتی متر است از جدول تبدیل سایز در پایین همین صفحه استفاده کنید.

سایز بند:

با متر نواری دور قفسه ی سینه ی خود را اندازه بگیرید، این اندازه گیری باید از زیر سینه ها باشد. مطمئن باشید که نوار کاملا صاف باشد تا بیشترین عدد ممکن را نشان دهد. اگر عدد به دست آمده یک عدد زوج بود به آن ۴ اینچ اضافه کنید و اگر عدد به دست آمده یک عدد فرد بود به آن ۵ اینچ اضافه کنید. (بنابراین اگر عددی که شما اندازه گیری کردید ۳۲ اینچ باشد سایز بند شما ۳۶ است و اگر عدد به دست آمده ۳۳ باشد سایز بند شما ۳۸ است.)

سایز فنجانی:

این بار متر نواری را روی قسمت برامده سینه خود قرار داده و قفسه ی سینه را اندازه گیری کنید. مطمئن شوید که متر روی پوستتان حفره ایجاد نکرده باشد. اختلاف عددی را که در اینجا به دست آمده و عدد سایز بند را به دست آورید. اگر این اختلاف ۱ اینچ بود سایز فنجانی شما A، اگر ۲ اینچ بود B، اگر ۳ اینچ بود C، و اگر ۴ اینچ بود D است. برای مثال اگر اگر سایز بند شما ۳۶ و این اندازه گری عدد ۳۸ را نشان می داد سایز فنجانی شما B است.

 

اندازه فنجانی = اندازه دور سینه – اندازه زیر سینه

اندازه فنجانی  نوع فنجانی (سیستم آمریکایی) نوع فنجانی (سیستم انگلیسی)
 کمتر از ۱ اینچ  AA  AA
 ۱ اینچ  A  A
 ۲ اینچ  B  B
 ۳ اینچ  C  C
 ۴ اینچ  D  D
 ۵ اینچ  DD DD
 ۶ اینچ  DDD  E
 ۷ اینچ  DDDD/F  F
 ۸ اینچ  G/H  FF
 ۹ اینچ  I/J  G
 ۱۰ اینچ  J  GG

 

 

مثلا اگر سایز سینه شما (مرحله ۱) ۳۰ اینچ و سایز کاپ (مرحله ۲) ۳۳ اینچ باشد، اختلاف این دو عدد ۳ اینچ می شود. بنابراین مطابق جدول بالا سایز سوتین شما ۳۰C می باشد.

جدول تبدیل سایز کرست

اندازه دور سینه
(زیر پستان)
به سانتی متر
 اندازه دور سینه
(زیر پستان)
به اینچ
 سایز در سیستم استاندارد
اتحادیه اروپا
(متداول در ایران)
سایز در سیستم
انگلیسی و آمریکایی
(متداول در ایران)
 ۲۸  ۶۰  ۲۸  ۶۸-۷۴
 ۳۰  ۶۵  ۳۰  ۷۴-۷۹
 ۳۲  ۷۰  ۳۲  ۷۹-۸۴
 ۳۴  ۷۵  ۳۴  ۸۴-۸۹
 ۳۶  ۸۰  ۳۶  ۸۹-۹۴
 ۳۸  ۸۵  ۳۸  ۹۴-۹۹
 ۴۰  ۹۰  ۴۰  ۹۹-۱۰۴
 ۴۲  ۹۵  ۴۲  ۱۰۴-۱۰۹
 ۴۴  ۱۰۰  ۴۴  ۱۰۹-۱۱۴
 ۴۶ ۱۰۵  ۴۶  ۱۱۴-۱۱۹
 ۴۸ ۱۱۰  ۴۸  ۱۱۹-۱۲۴
 ۵۰ ۱۱۵  ۵۰  ۱۲۴-۱۳۰
 ۵۲ ۱۲۰  ۵۲  ۱۳۰-۱۳۵
 ۵۴ ۱۲۵  ۵۴  ۱۳۵-۱۴۰
 ۵۶ ۱۳۰  ۵۶  ۱۴۰-۱۴۵
 ۵۸ ۱۳۵  ۵۸  ۱۴۵-۱۵۰
 ۶۰ ۱۴۰  ۶۰  +۱۵۰

 

فروشگاه پوشاک ترک شیکو

بازگشت به بالا